Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty oferowane w sklepie SARETO posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady fabrycznej w towarze objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta albo skontaktuj się z nami szczegółowo opisując problem.

Sklep SARETO może pośredniczyć, jako sprzedawca, między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktura VAT) i oryginalnego opakowania, aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - mogą one stanowić podstawę do zgłaszania i rozpatrzenia reklamacji przez producenta.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź w obecności kuriera, czy nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy by nie przyjmować przesyłki, a następnie prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 512 27 16 16.

W przypadku przesyłki pobraniowej, po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, prosimy o sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 512 27 16 16 lub emailowo, a my wyślemy kuriera po odbiór produktu, który chcesz zareklamować w dogodnym dla Ciebie terminie. Dołącz też pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu, naprawę reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: lub telefonicznie: 512 27 16 16. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, a towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku nie spełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres: SARETO 44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 20/8. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według zamieszczonego wzoru formularza, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także podasz numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Oświadczenie możesz wysłać również w formie elektronicznej.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 10 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, najwygodniejszą metodą zwrotu środków jest zwrot za pośrednictwem operatora tej transakcji.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nie przyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Natomiast w przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykły sposób, szacunkowy koszt przesyłki zwrotnej wynosi:

 • przesyłka do 30 kg o wymiarach max 60x60x140 cm oraz nie zawierająca szkła - 20 PLN
 • przesyłka do 30 kg o sumie długości boków max 300 cm oraz długości najdłuższego boku max 200 cm lub zawiera szkło - 50 PLN
 • przesyłka paletowa do 1000 kg i wymiarach max 120x80x200 cm - cena: 220 PLN
 • przesyłka dłużycowa do 15kg o wymiarach max 20x20 dla długości 200 - 299,9 cm - 150 PLN dla długości 300 - 399 cm - 400 PLN
 • przesyłka cało-pojazdowa do 10m3 i masie do 1000 kg - 3 PLN/km, nie mniej niż 300 PLN

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty.

Konto

Konto

Brak konta?
Utwórz konto